Bize Ulaşın
Rezervasyonlarım

Üyelik Sözleşmesi

TATİL KARAVANDA

ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

(KVKK AYDINLATMA VE ONAYLAMA METNİ İÇERİR)


işbu sözleşme, www.tatilkaravanda.com web sitesi üzerinden karavan kiralama/karavan kiraya vermeye, karavan kiralamaya ilişkin hizmet sunmak üzere üye ve kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden sözleşmeyi onayladığı ve TatilKaravanda'nın aracı olarak verdiği hizmetten yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul etmiş sayılır.


Bu Sözleşme, Web sitesi üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirlemektedir ve TatilKaravanda yöneticileri tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler TatilKaravanda tarafından web sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır.


TatilKaravandînın sunduğu hizmetlerden yararlanmak için işbu sözleşme hükümleri detaylı olarak okuyunuz. Üyelik ve kullanıcı sözleşmesinin şartlarını kabul etmemeniz halinde web sitesi üyeliğinizi başlatmayınız.


Önemle belirtmek isteriz ki, "Okudum, anladım, kabul ediyorum." şeklindeki onay kutucuğunu işaretleyerek ve üyelik ekranında yer alan (i) ad-soyad, (ii) e-posta adresi ve (iii) şifre alanlarını doldurmanızın ardından belirttiğiniz e-posta adresine onay kodu içeren bir e-posta gönderilecektir. Onay e-mailinde yer alan onay kodunu kullanarak Site'ye giriş yapmanız halinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecek ve Site'ye kaydolarak "Üye” sıfatını kazanacaksınız. Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi ile aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup tam anlamıyla anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacaksınız.


1. TARAFLAR VE YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ÇELİKTEPE MAH. İSMETİNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR İŞ

MERKEZİ NO: 11 İÇ KAPI NO: 501 KAĞITHANE / İSTANBUL adresinde mukim Tatil Karavanda

( "TatilKaravanda" ) site'ye aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan Site üyeleri ("Üye/ler") arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


2. AMAÇ VE KAPSAM

işbu Sözleşme, web sitesi üzerinden erişilen karavan kiralama ve karavan kiraya verme hizmetlerinin TatilKaravanda tarafından üyelerine sunulması; bu konuda TatilKaravanda'nın tarafların birbirleri ile iletişime geçerek hizmet almasını sağlama amaçlı platform niteliği ile aracılık hizmeti sunulması ve site kullanımına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Hizmet alımına ilişkin TatilKaravanda tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşmenin esaslı maddeleri niteliğinde olup burada yer alan diğer hükümlerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.


3. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında;


a)    Aracı Şirket: TATİLKARAVANDA Ticari Unvanlı 6410520108 Vergi Kimlik Numaralı Erkani

Olcay Türkan’ı


b)    Sözleşme: Kiracı, kiralayan ve aracı şirket arasındaki işbu kiralama sözleşmesini,


c)    Site/Platform: www.tatilkaravanda.com uzantılı internet sitesini,


ç)    Kullanıcı: Kiralayan ve kiracının her ikisini birlikte ifade etmektedir.


d)    Kiraya Veren: www.tatilkaravanda.com internet sitesi üzerinden, mülkiyetleri kendilerine ait olan karavanları kiralamaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri,


e)    Kiracı: www.tatilkaravanda.com adlı internet sitesi üzerinden kiralamaya arz edilen karavanları, belirlenen bedellerle kullanmak amacıyla bedellerini ödemek üzere alan gerçek ve tüzel kişileri,


f)     Üye: www.tatilkaravanda.com adlı internet sitesi üzerindeki paylaşım ve ilanları takip edebilmek amaçlı, kendi rızası hilafı doğrultusunda paylaştığı kişisel verileri ile internet sitesine kayıt olan gerçek ve tüzel kişileri,


g)    Üye Hesabı: Üyeler’in www.tatilkaravanda.com adlı internet sitesi üzerinde üye olmaları müteakip kendi adlarına oluşturulmuş ve kendi bilgilerini ihtiva eden ve kiralama işlemlerini daha da basitleştiren kişisel hesapları,

                       

h)    Hizmet: www.tatilkaravanda.com adlı internet sitesi aracılığıyla, kiracı ve kiralayanı bir araya getirmeyi ve de taraflar arasında bir kiralama ilişkisi tesis etmeyi, bu kiralama ilişkisi müddetince tarafların kişisel bilgilerini sözleşme dışı 3. Şahıslardan korumayı,


ı)      İçerik: Site‘de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler de içerikleri,


i)     Veritabanı: Site dahilinde paylaşılan ve erişilen içeriklerin depolandığı, ayrıştırıldığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TatilKaravanda’ya ait olan ve FSEK ve KVKK gereğince korunan veritabanıdır.


j)     Kişisel Bilgiler: Üyeler’in kimlik bilgileri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri sayılacak her türlü veriyi ifade etmektedir.4. ÜYELİK HESABI OLUŞTURULMASI

4.1. Üye, Site'nin bazı bölümlerine erişmek ve Hizmetler'inden yararlanmak için Sözleşme'yi onaylayarak kendisi için bir Üye Hesabı oluşturmalıdır. Üye Hesabı oluşturulması için Üye, ilgili kayıt ekranında talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurmakla yükümlüdür.


4.2. Üye, Üye Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir.


4.3. Üye Hesabı'nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Üye Hesabına ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Üye tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Üye Hesabı kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Üye'ye ait olacaktır.


4.4. Üyelik hakları onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra doğar ve bu haklar 3. Kişilere devredilemez. Verilen bilgilerin doğru olmaması halinde üyelik talepleri reddedilebilir. TatilKaravanda'nın sunduğu hizmetlerden yararlanılması aşamasında sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edilmesi ve yine sözleşmede belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi halinde üyelik, TatilKaravanda yetkilileri tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi, askıya alınması, üyelikten çıkarılma gibi hallerden sonra yeniden üyelik tanımlanması TatilKaravanda yetkililerin değerIendirmesine ve gerektiğinde TatilKaravanda tarafından tek taraflı olarak belirlenebilecek cezai şartlara bağlıdır.


5. SİTE KULLANIM ŞARTLARI

5.1. Site dahilinde üyeye sağlanan/sağlanacak olan hizmet, hak ve menfaatler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, dürüstlük ve iyi niyet kuralları kamu düzeni ve kişilik haklarına aykırı olmama hususları gözetilerek yerine getirilir.

5.2. TatiIKaravanda'nın sunduğu hizmetlerden yararlanmak için işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekir. işbu sözleşme uyarınca üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan üyelerin o ana kadar aldığı hizmetler kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

5.3.Üyeler siteyi yalnızca yasalara uygun hukuki faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder.


6. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Genel Hükümler;

6.1.1. TatiIKaravanda sunulan hizmetler "özel, kabul ve onaya bağlı” nitelikte tasarlanmış niteliktedir. Üyeler bu hususa bağlı olarak işbu sözleşme içeriğindeki ilkelere saygı duymak, hükümlerine ve tüm kurallara uymakla yükümlüdür.


6.1.2. Üye, TatilKaravanda tarafından kendisine iletilen e-posta giriş kodunu kullanarak Site'ye giriş yaparak Sözleşme'yi okuyup tam anlamıyla anlayarak şartlarını kabul  ettiğini, işbu Sözleşme'yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu ve Site'yi belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.


6.1.3. Üyelik aşamasında Uye tarafından TatilKaravanda'ya bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir.


6.1.4. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri TatilKaravanda'ya Site üzerinden yahut başkaca yazılı şekillerde gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.


6.1.5. Üye, Üye Hesabı'nı, üyelik adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.


6.1.6. Üye'nin Uye Hesabı'na ilişkin bilgileri tamamen Üye'ye ait olup işbu bilgilerin gizliliği ve güvenliği tamamen Uye'nin sorumluluğundadır.


6.1.7. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur.


6.1.8. Uye'ye ait Uye Hesabı, üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Uye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Uye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye, TatilKaravanda ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.


6.1.9. Üye kaynaklı herhangi bir kötü yazılım sebebiyle TatilKaravanda ve/veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Üye'ye ait olacaktır. Olası bir zararın TatilKaravanda üzerine doğması durumunda Uye, TatilKaravandînın zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.


6.1.10. Şifrenin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. TatilKaravanda'nın bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.


6.1.11. Üye; Siteyi, TatilKaravanda tarafından sunulan herhangi bir içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden TatilKaravandînın yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya www.TatiIKaravanda.com'dan açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.1.12. Üye, Site'nin ve Site nezdinde yer alan içeriklerin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (anılanlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) ile Hizmetler'in ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran TatilKaravanda'ya ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.


6.1.13. Üye, Hizmetler'inin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya içeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", Ilspiderll veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel işlemler kullanmak; veya Hizmetler vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Hizmetler'in navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak saikiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.1.14. Üye, TatilKaravanda'nın ticari itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya itibarını zedeleyebilecek ve sair şekillerde zarar verebilecek biçimde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Üye tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.


6.1.15. Üyelerin diğer üyelerle paylaşmış olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyeti paylaşan üyeye aittir. TatilKaravanda taraflar arasında iletilen bilgi ve belgelerin yol açabileceği kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Verilen bilgilerin, paylaşılan belge ve fotoğrafların hukuka uygunluk, içerik doğruluğu, izin ve onaylar açısından sorumluluğun tamamı üyelerdedir.


6.1.16. Üyeler hizmet alımı esnasında TatilKaravanda vasıtası ile birbirlerine iletecekleri bilgi ve belgelerin hukuka uygun amaçlar için kullanılacağını kabul ve beyan ederler.


6.1.17. BiIgi ve belge paylaşımı sırasında diğer kişilerin yazılım ve teknik sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer üyeler ve 3. Kişiler açısından hakaret içeren içerik ve söylemler de dahil olmak üzere sitenin kullanım amacı dışında materyaller paylaşmak yasaktır.


6.1.18. TatiIKaravanda site dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "erişilen içerik ve hizmetleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TatilKaravanda bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.


6.1.19. Üyeler TatilKaravanda aracılığı ile aralarında oluşturulan sözleşme dahilinde TatilKaravanda'nın bilgisi dışında kendisini bertaraf etmek ve komisyon bedeli ödeme yükünden kurtulmak adına daha düşük bedelle anlaşarak işi iptal edemeyeceklerdir. Aksi halde TatilKaravanda tarafından bu eylemlerin tespiti halinde tarafların üyelikleri iptal edilecektir.


6.1.20. Üyeler, diğer üyelerle karşılıklı olarak sunulan hizmetlerden yararlanmak üzere aralarında sözleşme akdetmesi halinde TatilKaravanda'nın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.6.2. Özel Hükümler

6.2.1. Kiracı üyelerin hak ve sorumlukları


a. Kiracı üyeler TatilKaravanda üzerinden kiraladıkları araçların mülkiyetinin TatilKaravanda'ya ait olmadığını bilmelidir. Bu nedenlerle kiralama yapan üyeler karavan sahibi olan kiraya veren üyeler tarafından konulan yükümlülükleri yerine getirmelidir.


b. TatiIKaravanda platformu üzerinden yapılan kiralamalarda kiraya veren ve kiracı arasında akdedilen sözleşmeler bağlayıcı olup kiralama şartları bu sözleşmelere göre belirlenmelidir. Bu üyelik sözleşmesinin imzalanmış olması taraflara kiralama sözü, taahhüdü, garantisi vermez.


c. Kiracı, kiralama sözleşmesi kapsamında kiraya verene verdiği bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Verilen bilgilerin hatalı/eksik olması halinde doğacak zararlar açısından TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.


d. PIatform üzerinden kiraya veren üyeler tarafından sunulan resim ve bilgiler doğrultusunda gösterilen ilan ve bilgilendirmelerin doğruluğundan üyeler kendileri sorumludur. TatilKaravanda gerektiğinde bilgi doğrulaması yapma hakkına sahipse de bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve doğacak zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Sunulan resim ve bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini araştırma sorumluluğu kiracı üyelerin kendilerine aittir.


e. TatilKaravanda kiraya veren üyeler tarafından sunulan fotoğraflarla aracın teslim anındaki fiili durumunun aynı olduğu garantisini vermez, platform üzerinde herhangi bir beyan, bilgi ve/veya söylem TatilKaravanda'nın bu yönde sorumlu olduğu anlamında yorumlanamaz.6.2.2. Kiraya veren üyelerin hak ve sorumlukları


a. TatilKaravanda, karavan kiralamak isteyen üyelerin bilgilerini kiraya veren üye ile paylaşır. Bu bilgilerin paylaşılması TatilKaravanda'ya kiralama konusunda garanti içerecek herhangi bir sorumluluk yüklemez.


b.  TatilKaravanda kiraya verene ait karavanın kiralanması ile kiracının ve/veya 3. Kişilerin vereceği zararlardan sorumlu tutulamaz.


c.  Kiraya veren, TatilKaravanda tarafından bilgileri kendisine iletilen üyeye kiralama yapmak istemesi halinde kira sözleşmesinin yapılması ve gerekli hukuki önlemlerin alınması sorumluluğu kiraya verene ait olacaktır.


d.  Kiraya veren kiralama esnasında araca ve sözleşmeye ait tüm mali ve yasal yükümlülükleri yerine getireceğini kabul ve beyan etmiştir.


e.  Kiraya verilen aracın yol güvenliğinin sağlanması tamamen kiraya verenin sorumluluğundadır.


f.   TatilKaravanda, kiracıdan gelen ve karavanını kiralamak isteyen üye ile ilgili bilgi taleplerine sözleşme kapsamında belirlenen şartlarda olumlu/olumsuz geri dönüş yapmakla sorumludur.


g.  Kiraya veren'e site üzerinden ulaşan rezervasyon taleplerine, Kiraya veren hızlı bir şekilde ve 1 günden uzun olmamak şartıyla En geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapmalıdır. TatilKaravanda'dan e-posta, mesaj ya da diğer iletişim kanalları üzerinden yapılan hatırlatmalara rağmen kiraya veren tarafından geri dönüş yapılmadığı durumlarda, TatilKaravanda Kiraya veren'i iki kez uyarır, eylemlerin tekrarlanması halinde ise TatilKaravanda'nın üyeliği belirli süresiz askıya alma hakkı saklıdır. Üyeliğin belirli süresiz askıya alınması halinde Kiraya Veren üyenin TatilKaravanda'dan daha önce satın almış olduğu hizmetler ve bağlı hakları da sona erecektir.


h.  Kiraya veren kira süresinin sona ermesini müteakip en geç 7 gün içerisinde varsa kiracıdan almış olduğu depozitoyu iade etmekle yükümlüdür. Kiraya veren resmi evraklarla kanıtlanmış masraf ve cezaları, varsa araç içinde ve dışında oluşan hasarları giderdikten sonra eksiksiz ödemek zorundadır. Bu bedelin iade edilmemesi halinde TatilKaravanda'nın doğrudan/dolaylı olarak uğrayacağı zararların tamamından üye sorumlu olacaktır. Ayrca bu maddeye aykırılık halinde tarafların uğrayacağı zararlardan TatilKaravanda'nın sorumlu tutulmayacağı da gayri kabili rücu olarak kabul edilmiştir.


6.3. 6. Madde kapsamında düzenlenen hükümlere aykırılık halinde TatilKaravanda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz fesih etme yetkisini haizdir.


7. TATİLKARAVANDA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Tatil Karavanda site üyeliğinin kabulü, gerekli şartlarda durdurulması/iptali hususunda tam yetkilidir. TatilKaravanda tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Uye başvurularını reddedebilir veya Uye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Üye tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece TatilKaravanda, üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.


7.2. TarafIar TatilKaravanda yetkililerinin site üzerinde münhasır yetkili olduklarını, sistem çalışmasını belli/belirsiz süre askıya alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul ederler.


7.3. TatilKaravanda sistem güvenliği/banka/ödeme kuruluşu güvenliği şüphesi oluşması halinde ödeme araçlarının kullanılmasını/ödeme yapılmasını geçici olarak durdurabilme yetkisine sahiptir


7.4. TatilKaravanda yetkilileri sitenin amacına uygun olarak işlerlik sağlaması, hukuka uygun olarak kullanılması ve gerektiği hallerde müdahale edilmesi amaçlı taraflar arasındaki bilgi ve belge ile konuşma içeriklerini kontrol etme hakkına sahiptir. Üyeler paylaştıkları bilgi ve belgelerin sözleşme ve genel hukuk kurallarına uygunluğu açısından tam sorumludur. TatilKaravanda'ya tanınan kontrol yetkisi aykırı davranışlar açısından kendisine sorumluluk yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. Bu hükmün genişletilerek yorumlanmayacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.


7.5. TatilKaravanda sunulan hizmetin üye tarafından amacına aykırı, hukuka, usul ve yasalara aykırı kullanıldığının tespiti halinde eylemi gerçekleştiren üyeye uyarıda bulunma hakkına sahiptir. Sözleşme hükümlerinde düzenlenen hallerde de kullanıcıların üyelik iptalleri açısından TatilKaravanda tek yetkilidir.


7.6. TatilKaravanda üyelerin siteye girmiş oldukları kişisel bilgilerinin doğruluğunu tespit için kullanıcıların e posta, SMS, cep telefonu ve diğer iletişim araçlarını, ve bu bilgileri kullanma hakkına sahiptir.


7.7. TatilKaravanda, Hizmetler'in kapsamını ve niteliğini belirlemek ve Sözleşme'de değişiklik yapmakta tamamen serbest olup, yapacağı her türlü güncelleme ve değişiklikler, Site'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilecek, Üye için bağlayıcı olacaktır.


7.8. Site'ye girilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplerle binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi, manevi hiçbir zarardan TatilKaravanda, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. TatilKaravanda, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; sunulan Hizmetler'in vs. kesintiye uğraması yahut hata vermesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


7.9. Site üzerinden, TatilKaravanda'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TatilKaravanda'nın herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklediği www.TatiIKaravanda.com anlamına gelmemektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyeler'in kendi sorumluluğundadır. TatilKaravanda bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TatilKaravanda'nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.


7.10. Site'ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


7.11. TatilKaravanda, işbu Site'nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Uye'nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Uye, işbu Site'ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


7.12. TatilKaravanda, site üzerinde sağlanan üye bilgilerindeki hatalardan kaynaklı olarak sorumlu tutulamaz, üyenin TatilKaravanda aracılıyla eriştiği ve kiralamak istediği araçların durumu, bilgilerin eksiksiz ve tam olması ile üyeler arasında anlaşılan ve yapılan karşılıklı ödemeler konusunda sorumlu tutulamaz.


7.13. Tatilkaravanda gerek görmesi halinde kiralanacak karavana ilişkin resim, görüntü, video, ek bilgi, belge vs talep etme hakkını saklı tutmaktadır.8. TATİLKARAVANDA TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE KAPSAMI

Kullanıcıların internet web siteleri aracılığıyla eriştiği, bir karavanın bir başkasına sözlü ve/veya yazılı bir sözleşmesi ile kiraya verenlere ("Kiraya Veren") ve karavanın kiracısı konumunda olan kişilere ("Kiracı”) TatilKaravanda'ya ve/veya TatilKaravanda'nın sahibi olduğu, www.TatiIKaravanda.com veya TatilKaravanda tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden platform hizmeti sunulmasıdır. TatilKaravanda platform niteliğini haiz olarak üyelere karavan kiraya veren ve karavan kiralayan kişileri bir araya getirme hizmeti sunmaktadır. İşbu hizmet harici herhangi bir şekilde kiralama sözleşmesini temin etme zaruriyeti bulunmamaktadır.9. ÜCRETLENDİRME

Web sitesi üyeliği TatilKaravanda tarafından web sitesi üzerinde belirtilen ücretlendirme politikalarına göre belirlenecektir. Bu nedenlerle üye, web sitesi üzerinde ilan edilen ücretlendirme politikalarını ve ücretlendirme bedellerini işbu sözleşmenin imzalanması ile kabul etmiş sayılır.10. GARANTİ REDDİ VE SORUMSUZLUK HALİ

10.1. Üyeler Site kapsamında aldığı hizmetler, diğer üyelerin TatilKaravanda üzerinden girdiği bilgi ve sürelerle geçerli ve bağlayıcıdır. Karşılıklı teklif ve anlaşma sürecinde TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


10.2. Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler "OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda TatilKaravanda'nın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, TatilKaravanda'nın ayrıca içerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. TatilKaravanda Uygulama'nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. TatilKaravanda, Uygulama'nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama'ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama'ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. TatilKaravanda, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


10.3. Üye, Site üzerinden TatilKaravanda'nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


10.4. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama'lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


10.5. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site'nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirket'i beri kıldığını kabul eder.


10.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site'nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. şirket'in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme'ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır


10.7. Hizmet şartları, hizmet talepleri ve tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk üyelere aittir.


10.8. TatilKaravanda üyeler olarak karavan kiralayan ve karavan kiraya veren arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


10.9.  TatilKaravanda karavan kiralayan ve karavan kiraya veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TatilKaravanda taraflar arasında uyum olacağını veya hizmetin istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir üye bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Üyeler karşılıklı olarak birbirleri hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.


10.10. TatilKaravanda üyeleri veya hizmetleri tasdik veya tavsiye etmez ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. TatilKaravanda Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, ancak söz konusu durum, TatilKaravanda'nın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.


10.11. TatilKaravanda üyeler arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp üyelerin alınan hizmet nedeni

3.kişiIere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


10.12. TatilKaravanda yalnızca üyeler arasında hizmet alımının belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir. TatilKaravanda üyelerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap


10.13. TatilKaravanda üyelerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. TatilKaravanda sadece site üzerinde yer alan karavan kiralama hizmetine ilişkin olarak yalnızca tarafların görüşmesini sağlamaya çalışır ve gerekli görülen durumlarda üyeler tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. TatilKaravanda tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir üyenin gelecekteki davranışlarını belirlemez.


10.8. TatilKaravanda herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, üyelerin sağladığı ve aldığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, üyelerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle diğer üyeyi ve/veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin TatilKaravanda'ya yönelmesi halinde, TatilKaravanda tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için üyeye rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.


10.15. Karavan Kiralama/Kiraya Verme esnasında üyelerden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde adreste bulunulmaması, ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gidilmemesi, rezervasyon sırasında belirtilen gün ve saat tercihine uygun bir hizmet bulunamaması vb.) dolayı TatilKaravanda'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


10.16. Üyeler siteye üyelik esnasında belirttikleri bilgi veya beyanatların doğruluğunu taahhüt etmektedir. TatilKaravanda'nın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


10.17. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk üyelere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. TatilKaravanda ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü üyeye aittir.


10.18. TatilKaravanda üyelere ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da üyelerin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.


10.19. Üyeler arasında yapılacak sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. TatilKaravanda tarafından işletilen Web Sitesi'nde listelenen hizmetlerden dolayı, TatilKaravanda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.


10.20. Hizmetler'in veya Site'nin kullanımı, TatilKaravanda ile Üye arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmamaktadır.


10.21. TatilKaravanda üye kaydı olan kişilerin sistemde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin teklif oluşturulması veya hizmetin verilmesine yönelik olarak diğer üyeler ile paylaşılmasından dolayı üyeler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Üyeler işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.


10.22. Üye bilgileri diğer üyelerle hizmetin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin üyeler tarafından ayrıca birbirlerinden onay alınmadan reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya-üyeler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.


10.23. TatilKaravanda ile üyeler arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


10.24. TatilKaravanda koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


10.25.UyguIamada yer alan "link"ler ve/ veya kurum adları, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. TatilKaravanda tarafından direkt verilmeyen hiç bir taahhüt bağlayıcı değildir.11. FİKRİ MÜLKİYET

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dahil olmak üzere Hizmetler'e ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyetli olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri TatilKaravanda 'ya ait ve/veya TatilKaravanda'ya lisanslıdır. "Web sitesi"nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları TatilKaravanda tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. izinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde TatilKaravanda zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır. (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (www.tatilkaravanda.com telif haklarına tabi çalışmalar) TatilKaravanda'ya ait ve/veya TatilKaravanda tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, TatilKaravanda hizmetlerini, www.TatiIKaravanda.com bilgilerini ve www.TatiIKaravanda.com l un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TatilKaravanda 'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler TatilKaravanda'nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. www.TatiIKaravanda.com l un; TatilKaravanda hizmetleri, TatilKaravanda bilgileri, TatilKaravanda telif haklarına tabi çalışmaları, TatilKaravanda ticari markaları, TatilKaravanda  ticari görünümü veya www.TatiIKaravanda.com web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how a yönelik tüm hakları saklıdır. Sözleşme ve Site'ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve TatilKaravanda lya ilişkin hakların ve menfaatlerin üyeye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. TatilKaravanda, üyelerin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Tüm yazılımların güvenliği kullanıcıya aittir. Kullanıcının uygulama/uygulamalarının saldırı alması durumunda TatilKaravanda sorumlu tutulamaz.


12.2. TatilKaravanda üyelik ve kullanım şartları için kullanıcıların bazı kişisel bilgiler talep eder. Bunun yanı sıra sunulan hizmet kapsamında bazı işletim bilgileri (mobil cihaz id, ip adresleri, kodlar konum, vs) saklar. TatilKaravanda kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve daha iyi hizmet verebilmek adına talep etmektedir. TatilKaravanda sunulan hizmet kapsamında kullanıcıların bilgilerini yine kendi aralarında paylaşabilmektedir.


12.3. TatilKaravanda, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanıcıların izni dışında ticari amaçla kullanmaz, paylaşmaz ve satmaz. Ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde veya yasa gereği yükümlü olduğu durumlarda ilgili makamlarla üyenin kişisel bilgilerini paylaşılabilecektir.


12.4. Üye, hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve email hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.


12.5. TatilKaravanda, Üyelerinin Hizmetler'den yararlanabilmek için Üye Hesabı başta olmak üzere Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. www.TatiIKaravanda.com kapsamda Üyelerinin sağladığı kişisel verileri Site'de her daim incelenmeye müsait olan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, işbu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine, KVKK düzenlemeleri dahil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TatilKaravanda ve Üye'nin KVKK kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, işbu sözleşme ile bütünlük teşkil eden Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve sair belgelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.


12.6. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.


12.7. Üye'nin başta Üye Hesabı olmak üzere Site'de beyan ettiği ve paylaşılmasına rıza gösterdiği kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıylaTatiIKaravanda ya da iş ortakları tarafından TatilKaravanda politikalarına uygun olarak toplanabilir, saklanabilir, işlenir, kullanılabilir ve/veya TatilKaravanda'nın akdi ilişkilerine istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.


12.8. Üye, kişisel verilerinin TatilKaravanda tarafından bahsi geçen şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


12.9. Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası - Aydınlatma Metni aynı zamanda www.TatiIKaravanda.com adresinde de yer almakla işbu sözleşmenin imzalanması ile kabul edilmiş sayılır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

( AYDINLATMA METNİ )

TatilKaravanda tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.


Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun'un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.


Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile işletmemiz tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.


TatilKaravanda, ziyaretçiler tarafından fiziken doldurulan ve internet sitesi aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, tc kimlik bilgileriniz, sürücü belgesi görseliniz ve gerektiğinde alınan finansal bilgileriniz ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Aydınlatma Metni'nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında TatilKaravanda platformunda yayımlanan üyelik sözleşmesindeki tanımlamalar dikkate alınacaktır. Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, www.TatiIKaravanda.com ("Platform") kapsamında üye olarak "kullanıcı” sıfatıyla veyahut üye olmaksızın Platform üzerinden üyelik sözleşmesi akdetmek benzeri işlemleriniz esnasında kişisel verilerinizin veri sorumlusu TatilKaravanda tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Kullanıcıların internet web siteleri aracılığıyla eriştiği, bir karavanın bir başkasına sözlü ve/veya yazılı bir sözleşmesi ile kiraya verenlere ("Kiraya Veren") ve karavanın kiracısı konumunda olan kişilere ("Kiracı") TatilKaravanda'ya ve/veya TatilKaravanda'nın sahibi olduğu, www.TatiIKaravanda.com veya TatilKaravanda tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ("İnternet Sitesi") olarak anılacaktır. Internet Sitesi ve Uygulama ayrı ayrı veya ikisi birden ("Platform") olarak anılacaktır. Kiracı ve Kiraya Veren ayrı ayrı biri veya ikisi birden ("Kullanıcı/lar") olarak anılacaktır. Kiracı ve Kiraya Veren arasındaki kira sözleşmesine bağlı olarak Kiracı'nın borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olacağına ilişkin bu kira sözleşmesinde varsa kefil olan kişinin ("Kefil")yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında, Kefil'e ait gerekli kişisel veriler Kullanıcılar tarafından Platform'a kaydedilebilecek ve bu politika uyarınca işlenebilecektir.


TatilKaravanda tarafından talep edilen veriler dışında TatilKaravanda'nın talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında TatilKaravanda tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın TatilKaravanda tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilci kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TatilKaravanda tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. TatilKaravanda veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz,

Kişisel verileriniz, TatilKaravanda tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için işletme içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz üyelerimizin talep ve ihtiyaçlarına, tüketim ve hizmet alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi, sunulan hizmetlerin fayda ve etkisinin saptanması, tarafınıza uygunluğunun kontrolü için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin işletmemiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, işletmemiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve işletmemizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun'un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla TatilKaravanda tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:


a)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi;


b)   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.


c)    Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;


d)   İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.


e)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


f)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;


•          İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.


•          Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek


•          Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)


•          Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.


•          Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek


•          Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.


•          Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.


•          Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.


•          Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek


•          Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.


•          Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; bu metinde yer alan Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; işletmemiz ve işletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, işletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile işletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, talebiniz halinde oluşturulacak videoların amacına uygun şekilde ve yalnızca tarafınızca belirlenecek kişilere iletilmek üzere çalışanlarımıza, tarafınızca belirlenecek 3. kişi olan alıcılara, tedarikçilerimize veyahut operasyonel süreçte destek aldığımız sözleşmeli iş ortaklarımıza, veri sorumlusu olarak hareket edecek hissedarlarımız ve iştiraklerine KVK Kanunu'nun 8. ve 9.

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca TatilKaravanda, ilgili mevzuat uyarınca raporlannması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, TatilKaravanda bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlayabilir. Bu madde kapsamında kullanıcıların aktarılan kişisel verileri, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

www.TatiIKaravanda.com TatilKaravanda'ya gönderdiğiniz, TatilKaravanda aracılığıyla toplanan, TatilKaravanda ile internet Sitesi ve/veya uygulama üzerinden paylaştığınız ve/veya erişilebilir formda sakladığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. TatilKaravanda'nın sunduğu hizmetlerden yararlanırsanız veya yararlanmasanız dahi TatilKaravanda'ya erişim sağlarsanız, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili belirtilen bilgiler toplanır: Politika kapsamında açıklanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

(TatilKaravanda Hizmet Sözleşmesi gibi), "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve "fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması", hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilen İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Platform kapsamında sunulacak hizmetlerin aksamadan sunulabilmesi ve yürütülebilmesi, bu kapsamda talep kaydı oluşturulabilmesi amaçlarıyla www.TatiIKaravanda.com Kanun'un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TatilKaravanda ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklayacaktır. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve TatilKaravanda'nın belirlediği/belirleyeceği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya www.TatiIKaravanda.com anonim hale getirilmektedir. TatilKaravanda, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu

Aydınlatma Metni'nde ifade edilen şartlarda, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı, taahhüt eder.


Veri Kategorileri ve Türleri


1.        Kiraya Veren Kimlik Bilgisi, Ad-soyad, TC kimlik numarası İletişim Bilgisi Karavan adresi, eposta, telefon / cep telefonu Finansal Bilgi Banka hesap bilgileri, BAN numarası, ödeme bilgileri Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi www.TatilKaravanda.com İşlem Güvenliği Pc/e posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler Diğer: Haberleşme Bilgisi Platform üzerinden sağlanan haberleşme hizmetlerini kullanarak


2.        Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtları Miracı Kimlik Bilgisi Adsoyad, e-posta, telefon / cep telefonu Hukuki işlem ve Uyum Bilgisi İşlem Güvenliği Pc/eposta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler Diğer: Haberleşme Bilgisi Platformlar üzerinden sağlanan haberleşme hizmetlerini kullanarak Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtları


3.        Ziyaretçi İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler


4.        Hizmet Bilgileri: Kiraya Veren, TatilKaravanda'nın sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için arasındaki araç ruhsat bilgilerini, araca ait fotoğraflarını platform'a kaydedecektir.


5.        FinansaI Bilgiler: Kullanıcılar, TatilKaravanda hizmetlerinden faydalanmak için site içerisinde kredi paketleri satın alacaklar, bu satın almalara ilişkin olarak kendilerine düzenlenecek faturalar için, faturada bulunması gereken bilgileri (isim Soyisim, TC Kimlik Numarası, Verdi Dairesi, Vergi Numarası, Adres gibi) platform'a kaydedecektir.


6.        KuIIanım Verileri: TatilKaravanda'nın sağladığı hizmetlerden yararlanıldığında veya yararlanmaksızın Platform'a erişim sağlandığında, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Platform'u ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web Sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veriyi kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitesinde görüntülenen dosyalar (örn: HTML sayfalar, grafikler, vb.) işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.


7.        HaberIeşme Bilgileri: Kullanıcılar ayrıca, Platform üzerinden birbirleriyle iletişime geçebileceklerdir. Dolayısıyla bu bilgiler; Platform üzerinden sağlanan haberleşme hizmetini kullanarak Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtlarıdır.


8.        Aygıt Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.


9.        AnIık Bildirimler: TatilKaravanda uygulamasını kullandığınız taktirde tarafınıza hizmetle ilgili duyurular ve ürün, hizmet, özel teklif ve promosyonlarla ilgili bilgiler göndermek veya uyarıda bulunmak amacıyla uygulama üzerinden zaman zaman anlık bildirimler gönderilmektedir.


10.    Yer Bilgisi: TatilKaravanda izniniz olmadan yer bilgilerinizi toplamaz. Ancak, GPS, Wi-Fi erişim noktaları, bluetooth bilgileri gibi bilgileri kullanarak, size sunduğumuz hizmet ve teklifleri geliştirmek için özel yer bilgilerinize dair bilgileri toplayabilmemiz, paylaşabilmemiz ve işleyebilmemiz amacıyla cihazınızın üzerindeki lokasyon erişimli hizmetleri kullanmak için www.TatiIKaravanda.com izninizi isteyebiliriz. Herhangi bir noktada cihazınız üzerindeki lokasyon erişimli hizmetleri kullanma iznimizi geri çekmek istediğiniz taktirde cihaz ayarlarınızdan bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, şehriniz veya bölgeniz gibi yaklaşık yer bilgileri için IP adresiniz ve başka cihaz kimlik bilgileri gibi bilgiler de TatilKaravanda tarafından kullanılabilmektedir.


11.    UyguIama ile Toplanan Bilgiler: TatilKaravanda tarafından sağlanan bazı hizmetler, cep telefonu, tablet bilgisayar ve benzeri cihazlar üzerindeki uygulama ile sağlanıyor olabilir. Uygulama, kişisel bilgileri ve sizin tarafınızdan sağlanan diğer bilgiler (isim, yaş, cinsiyet, adres vb.) veya otomatik olarak toplanıp saklanan kullanım verileri dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen çeşitli bilgileri toplayabilir. Ayrıca, tercih edilen dil, mobil cihazınıza tanımlı telefon numarası veya başka özel cihaz kimlik bilgileri, mobil cihazınız ile ilgili teknik bilgiler, sistem ve uygulama yazılımı ve aksesuarlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu gibi mobil uygulamalar ile ilgili olarak size sunduğumuz (varsa) yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve diğer hizmetlerin teminini kolaylaştırmak için düzenli olarak toplanan teknik verileri ve ilgili bilgileri kullanabiliriz. Ayrıca, özel cihaz kimlik bilgileri ve uygulama kullanım bilgilerinizi vermiş olduğunuz kişisel verilerle birleştirebiliriz, ancak bu bilgiler birleşik olarak tutulduğu sürece kişisel veri olarak kabul edilecektir.


12.    Üçüncü Şahısların Sizinle İlgili Verdiği Bilgiler: Sizinle ilgili topladığımız bilgileri, size hizmet etme kapasitemizi geliştirmek, size sunduğumuz içeriği özelleştirebilmek ve size ilginizi çekebileceğine inandığımız finansal ürün ve hizmetlerle ilgili fırsatları sunabilmemiz için üçüncü şahıslardan aldığımız bilgilerle destekleyebiliriz. Dış kaynaklardan aldığımız bilgileri, hizmetler aracılığıyla topladığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Sizden veya üçüncü şahıslardan topladığımız sizinle ilgili tüm bilgileri bu Politika'ya uygun olarak kullanırız.


13.    Üçüncü Şahısların Topladığı Bilgiler: TatilKaravanda, kendi koşullarına göre düzenlenen ve bu

Politika'ya tabi olmayan üçüncü şahıs web sitelerine link verebilir. Bu üçüncü şahıs siteleleri üzerinde TatilKaravanda'nın kontrolü bulunmamakta olup, bu siteler cihazınıza kendi çerezlerini ve başka dosyaları yerleştirebilir, veri, web sitesi kullanım bilgileri ve cihaz kimlik bilgilerinizi toplayabilir veya sizden kişisel bilgi isteğinde bulunabilir. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz. Hizmetlerimizden çıkarken dikkatli olmanızı ve üçüncü şahıs web siteleri ve uygulamalarının gizlilik politikaları ve hizmet şartlarını okumanızı öneririz. Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.TatilKaravanda hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

TatilKaravanda, Platform'a üye olmanız halinde adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonu numaranızı, ehliyet fotoğrafınızı, Platform'a üyelik işlemleri esnasında Platform aracılığıyla, platform'a üye olma işlemleri ve Platform'da sunulan hizmetleri üye olmaksızın kullanma işlemleri esnasında Platform kapsamında çerez yoluyla işlenen (detaylı bilgiye Platform'da yer alan "TatilKaravanda Çerez

Politikası” netninden ulaşabilirsiniz) IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi işlem güvenliği verileri, Platform üzerinden hizmet sözleşmesi akdetmek suretiyle hizmet almanız halinde; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve adresiniz hizmet sözleşmesi kapsamında Platform aracılığıyla,

Platform'a üye olup olmadığınıza bakılmaksızın ödeme aşamasında ödeme için kullanılacak kredi/banka kartı sahibinin adı, soyadı, kredi/banka kartının kart numarası, son www.TatiIKaravanda.com kullanma tarihine ilişkin ay, yıl bilgileri ve CVV (cart validation value/ kart güvenlik kodu) güvenlik kodu bilgileri Platform aracılığıyla, Elde etmektedir. Kişisel verileriniz TatilKaravanda tarafından; Platform'u kullanıcı olarak veyahut yukarıda açıklandığı üzere kullanıcı olmaksızın hizmet sözleşmesi akdetmek amacıyla kullanmanız sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda TatilKaravanda'ya iletmeniz ve internet ortamında www.TatilKaravanda.com adresine kullanıcı kaydı oluşturarak veyahut oluşturmaksızın ödeme benzeri işlemler gerçekleştirerek bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında TatilKaravanda ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız, TatilKaravanda ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle TatilKaravanda tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet anketlerinin değerIendirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Herhangi birşüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun'un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Platform kapsamında kullanıcı olarak veyahut olmadan paylaşılan kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini TatilKaravanda'ya bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. TatilKaravanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

TatilKaravanda iş birliği içinde olduğu üçüncü parti hizmet sağlayıcılar aracılığla, misafirlerin emniyet ve konforunu sağlamak amacıyla, kiraya verilen aracın konumunu, araç durumunu, yakıt seviyesini ve arıza durumlarını toplayabilir. Bu bilgilerden elde edilen çıktılarla, acil durum ihtiyaçlarında ya da kaza durumlarında ilgili kurum ve otoritelerde elindeki verileri paylaşabilir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun  

11. maddesinde Sayılan Hakları


1.  KişiseI Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza kanunu'nun 138. maddesinde ve Kanun'un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve TatilKaravanda Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


2.  KişiseI Veri Sahibinin Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun'un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, www.TatiIKaravanda.com Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi


Platform'un internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla TatilKaravanda’ya bildirebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle işletmemize iletmeniz durumunda işletmemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, işletmemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


•        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


•        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


•        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


•        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


•        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


•        KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


•        işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


•        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle işletmemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede işletmemize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.tatilkaravanda.com .adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Tatil Karavanda adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsinizÇEREZ POLİTİKASI

Çerezlere ilişkin TatilKaravanda, kullanıcıların Platform'u kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site'nin, kullanıcıların tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platform'u zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Platform'u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Çerezlerle ilişkin detayları Platform üzerindeki "Çerez Politikası"nda bulabilirsiniz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TatilKaravanda gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.İLETİŞİM İZNİ

iletişim izni işbu Politika'da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. TatilKaravanda, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesinin gerektiğinde kişiselleştirilmesi, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması www.TatiIKaravanda.com vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçecektir.POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TatilKaravanda, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. TatilKaravanda'nın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika'da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için TatilKaravanda, kullanıcılara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.13.MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, pandemi, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi, resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler, Site'ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler, Site'ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda TatilKaravanda tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz Yönetim Paneli hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda; tarafların bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerIendirilecek ve TatilKaravanda "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü olmayacaktır.14.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


14.1. TatilKaravanda tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu "Üyelik Sözleşmesi"ni uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede yayınlayarak değiştirebilir.


14.2. TatilKaravanda hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TatilKaravanda, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya bildirim ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.


14.1. İşbu "Üyelik Sözleşmesi", "Üyeli nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.15.YASAK İŞLER

15.1. KuIIanıcıIar verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde TatilKaravanda sorumlu tutulamaz, sorumluluk üyeye aittir.


15.2. Üyeler birbiriyle ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanılamaz ve bu hususları içeren/sebebiyet veren işlerin yapılmasını talep edemez. TatilKaravanda bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.16.ÜYELİĞİN DURDURULMASI/İPTALİ

Kullanıcıların siteye yanlış bilgi girişi yapmaları halinde, sunulan hizmetlerin hukuka aykırı amaçlar ile kullanıldığının tespiti halinde, üyelerin TatilKaravanda'nın gelir elde etmesini engelleyecek eylemlerde bulunması halinde, genel ahlak kurallarına aykırı eylemlerde bulunulması halinde ve bunlarla sınırlı olmamakla benzer hallerde üyelik TatilKaravanda yetkilileri tarafından süresiz askıya alınabileceği gibi eylemlerin ağırlık oranına göre iptal de edilebilecektir. Bu hususta tüm yetki TatilKaravanda'dadır.17.SÖZLEŞMENİN FESHİ


17.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.


17.2. TarafIardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.


17.3. TarafIar'dan birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde TatilKaravanda aykırılık giderilene kadar kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı'nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde TatilKaravanda Sözleşme'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.


17.4. SözIeşme'nin feshi Taraflar'ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme'nin feshi ile birlikte üye, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Siteyi kullanamayacaktır.


17.5. Üyenin hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde TatilKaravanda işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.


17.6. Üyenin işbu sözleşme ile bildirmiş olduğu e posta, telefon, sms bilgileri doğrultusunda kendisine iki

(2) kez ulaşılamaması halinde TatilKaravanda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


17.7 Karavanlarını kiraya veren üyenin kiralama taleplerini takip etmediğinin, görüntülemediğinin ve taleplere dönüş yapmadığının tespiti halinde TatilKaravanda  kendisini yazılı/sözlü olarak uyaracak ve bu eylemlerin en az birinin devamı halinde ise sözleşmeyi tek taraflı bildirimsiz olarak sona erdirebilecektir.


17.8. Üye hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme'nin feshedildiği hallerde TatilKaravanda İçerik'e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.


17.9. TatilKaravanda işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe içerik'i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Üyenin üyelik döneminin veya işbu Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Üye içerik'i ücret ödemeksizin alabilecektir. TatilKaravanda bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.


17.10. TatilKaravanda, Uyelerin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve "Hizmet"lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "Üye”ler fesih sebebiyle TatilKaravanda I nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a)   Üyenin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek, sitenin işleyişini engelleyecek ve/veya yavaşlatacak davranışlarda bulunması


b)   Üyenin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması


c)    Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması


d)   Üyenin "Web site"ye virüs bulaştırmak suretiyle "Başkana Uygulaması Yönetim Paneli"ni çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.18.YÜRÜRLÜK

Sözleşme Kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla TatilKaravanda hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini ve iade koşullarını kabul etmiş sayılır.19.YETKİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda TatilKaravanda resmi defter ve ticari kayıtları ile TatilKaravanda'nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı HukukMuhakemeIeri kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder işbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. işbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.20.MUHTELİF HÜKÜMLER


20.1. işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


20.2. işbu Sözleşme'nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme'nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme'de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerIendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.


20.3. TarafIar, işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme'nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerIendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını kabul ve beyan etmişlerdir.


20.4. işbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.


20.5 Üye ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site'de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.21. GÜVENLİK

21.1. Üye, site üzerindeki işlemlerin tarafınca belirlenmiş şifre ile gerçekleşeceğini ve şifre ile yapılan işlemlerde herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.


21.2. Üye Siteye girerken kullandığı şifreyi hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmamalı, bir yere kaydetmemeli ve/veya mobil cihazı/bilgisayarı üzerinde harici bir programa kaydetmemelidir.


21.3. Aksi taktirde üçüncü şahıslar Uygulama'ya girerek işlem yapması halinde TatilKaravanda sorumlu tutulamayacaktır. Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin Uygulamada yer alan "Hesap Bilgileri” alanından değiştirilmesini sağlayınız.22. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

TatilKaravanda, Üye'nin onayı olmaksızın ve Üye'ye önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Hizmetler'e ilişkin hak ve yükümlülüklerini bir üçüncü tarafa devredebilir. Ancak Üye, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden TatilKaravanda'dan yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir.23. BİLDİRİMLER

TatilKaravanda, Üye ile Üyel nin kaydolurken Üye Hesabı'na ilişkin olarak bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Bu anlamda Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. TatilKaravanda'ya gerçekleştirilecek bildirimler ise TatilKaravanda'nın Site'de bilgilerine yer verilen e-posta adresi, iletişim numarası yahut adresine yapılacak bildirimler yolu ile gerçekleştirilebilecektir. Toplam 23 sayfa ve 23 (YİRMİÜÇ) ana maddeden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Soru ve önerileriniz için [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

© 2024 Tatilkaravanda.com Tüm Hakları Saklıdır.