Bize Ulaşın
Rezervasyonlarım

Teslimat Ve İade Koşulları

8. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME


8.1. Kiracı ve Kiraya veren arasında yapılacak rezervasyon işlemleri kapsamında rezervasyonun tamamlanması ile kiracı toplam kiralama bedelinin iş ortağı ile anlaşmış olduğu oranda kısmını , web sitesinde bulunan güvenli ödeme yöntemi ile TatilKaravandaya aktaracaktır. TatilKaravanda ödenen kiralama bedelinin belirlenmiş kısmını aracılık ve platform hizmeti olarak kendisi adına ayırarak bakiye bedeli Kiraya Veren’in hesabına aktaracaktır. Faturalandırma açısından her bir taraf almış olduğu bedeller doğrultusunda kiracı üye adına fatura tanzim etmekle yükümlüdür. Kiracı kalan kira bedelini ise Kiraya Veren ile yapmış olduğu/yapacağı kiralama sözleşmesi şartları doğrultusunda Kiraya Veren’e ödeyecektir.


8.2. Kiracı ve Kiraya Veren TatilKaravandanın alacağı aracılık bedeline itiraz edemez; fahiş olduğu iddiasında bulunamaz.


8.3. Kiracı ve Kiraya veren aralarında haricen anlaşarak TatilKaravandayı işbu sözleşme kapsamında bertaraf etme eylemi gerçekleştirirlerse TatilKaravandanın kiracı tarafından platform aktarılan bedel üzerinde hapis hakkını kullanabilir ve/veya hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her iki taraftan da bu bedeli tahsil edebilir. Kiracı ve Kiraya verenin tatilkaravanda’yı bertaraf edecek işlemlerinin tespiti halinde her bir tarafa 10.000 TL cezai şart uygulanacak olup taraflar bu hususu gayr-I kabulü rücu, Kabul ve beyan eder.


8.4. Rezervasyonun taraflarca herhangi bir haklı nedene dayandırılmaksızın iptali halinde TatilKaravanda aracılık hizmetine ilişkin haketmiş olduğu bedeli iade etmekle yükümlü değildir.Bu hususta Tatilkaravanda’nın herhangi bir maddi/manevi sorumluluğu bulunmamaktadır.


8.5. TatilKaravanda hizmet bedelini web sitesi üzerinden yayınlamak sureti ile serbestçe belirleyebilir ve dilediği zaman bu bedeli değiştirebilir. TatilKaravanda bu hususta mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.


8.6. TatilKaravanda Kiracı ve Kiraya Veren arasında yazılı/sözlü kiralama sözleşmesinin akdedilmesi anı itibari ile hizmet bedelini tahsile geri dönülmez şekilde hak kazanır. İşbu Sözleşmede hizmet bedelinin iadesine ilişkin açıkça düzenlenen haller hariç olmak üzere taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesinin feshi, iptal veya cayma halleri de dahil olmak üzere hiçbir durumda tahsil edilmiş olan aracılık ve platform hizmet bedelini iade edilmez, henüz tahsil edilmediyse tahsil etme hakkı saklı tutulur.9. KİRALAMANIN İPTALİ HALİNDE ARACILIK VE PLATFORM HİZMET BEDELİ

Tarafların kendi aralarında imzalamış oldukları kira sözleşmesinde belirlenen ve sadece birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri içeren hükümlerden ayrı tutulmak üzere TatilKaravanda’ın iptal nedeni ile hak kazanacağı hizmet tutarları bu hükme göre belirlenecektir.

Taraflarca işbu sözleşmenin imzalanması ile İptal politikası olarak Esnek : Son 5 güne kadar iptal edilebilir, sonrasında değiştirilemez. politikası ve hükümleri kabul edilmiş sayılır. Buna göre açıklanan iptal politikasına göre araç kiralama süresine göre taraflarca iptal işlemi yapılabilecektir. Bu sürenin geçmesi halinde yapılan iptal işlemlerinde herhangi bir ödeme iadesi yapılmayacaktır.

Buna göre İptal süreleri Kiraya Veren’in seçimine göre aşağıda belirtilen şekilde belirlenecek olup kiralama esnasında iptal koşulları ilan bölümünde yer alacaktır.


Öngörülebilecek İptal Politikaları:


1.      İade Kapalı : İptal-İade edilemez.

2.      Esnek Plan : Son 5 gün kalana kadar iptal edilebilir.

3.      Standart Plan : Son 15 gün kalana kadar iptal edilebilir.


Sözleşmenin hangi tarafın eylemi nedeni ile iptal edildiğinin araştırılması konusunda TatilKaravandanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TatilKaravanda tarafından hak kazanılan hizmet bedeli taraflar arasındaki iptal nedenlerden bağımsız olup iptal nedeni ile tarafların uğradıkları zararlardan kendileri birbirlerine karşı sorumludur.


Belirlenen iptal politikaları dışında ve TatilKaravandanın bilgisi dışında taraflar arasında başkaca bir iptal prosedürü belirlenir ve taraflar iptal konusunda anlaşırlarsa TatilKaravandanın aracılık hizmet bedeli talep hakkı saklı kalacaktır.

© 2024 Tatilkaravanda.com Tüm Hakları Saklıdır.